Békesség-hirdető Istennek angyala
Ki a pásztorokat útba igazítja
Hogy gyorsan menjenek Betlehem városba
A kis Jézuskát köszöntsék pólyába.

Ugyanazon angyal szálljon le ide is,
A szent békességet osztogassa itt is.
Hogy karácsony napját érhessük többször is,
Friss jó egészséggel több esztendőben is!

Azt es tudják kik vagyunk, azt es tudják métt jöttünk...
Csordapásztorok, midőn Betlehemben...
Betlehem várában Kisjézus született...
Menjetek el bé' gyorsan a városba...
Adjon Isten, Jézusunk!
Lángos csillag állt felettünk...

Békés, boldog karácsonyt kívánok kedves mindnyájatoknak!