vissza a tananyagokhoz


Az oldalainkon megtalálható könyvek, tanulmányok, fotók, hang és videofelvételek jegyzéke

A hangképzés - tanulmány

A 3 húros kontra fogástáblázata - segédanyag

Akkordok kobozon - segédanyag

A moldvai csángók - szerk. Diószegi László 2006 - tanulmány a Veszélyeztetett kultúrák, veszélyeztetett örökség sorozatból

Dr. Bitay Árpád: A moldvai magyarság - történeti áttekintés - tanulmány pdf

Balogh Sándor: A magyar népi furulyajáték alapjai - kotta, segédanyag pdf

Ballagi Aladár: A magyarság Moldvában - tanulmány pdf

Bálint Zsolt: A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempárosmotívumainak példatára - kotta, tanulmány pdf

Bartók Béla: A népzenéről - könyv

Bálványosváralja 2006 - fotók

Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel

CD-ROM-ok RAR állományba tömörített image (tükör) fájlként (letölthető)

Czentnár Simon: Az őrzők - A moldvai csángó magyarok tanulmány pdf

Diószegi Vilmos: Samanizmus - könyv

Eger környéki népdalok - válogatás - népdalgyűjtemény

Felvételi információk a Népzene tanszakra jelentkezőknek - tanszaki információk

Felvételi kötelező népdalok - Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézmény - felvételi információk

Felvételi kötelező népdalok - Zeneakadémia - nem népzene szakirány - felvételi információk

Felvételi kötelező népdalok - Zeneakadémia - Népzene szakirány - felvételi információk

Felvételi követelmények - Nyíregyházi Főiskola - ének-zene alapképzési szak - felvételi információk

Felvételi követelmények - Zeneakadémia - Népzene szakirány - felvételi információk

Ferenczi Enikő: A moldvai csángó magyarok - tanulmány pdf

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében - tankönyv, jegyzet

Frank Oszkár: Zeneelméleti alapismeretek - tankönyv, jegyzet

Gáborján Alice: Magyar népviseletek - könyv

Gömör 2006 - fotók

Gyimesbükk 2009 - fotók

Hangszerek a magyar népzenében - tananyag

Hangszeres lejegyzések - Szatmári verbunk, csárdás és friss az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta

Hangszeres lejegyzések - Szatmári táncdallamok Salamon Beáta kiadványából - kotta

Hangszeres lejegyzések - Dunántúl - Sárköz: ugrós, csárdás és friss - az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta

Hangszeres lejegyzések - Dunántúl - Somogy, Sárköz: ugrós, csárdás és friss Salamon Beáta kiadványából - kotta

Hangszeres lejegyzések - Gyimesi tánczene (Gyimesközéplok) az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta

Iskolánk volt és jelenlegi népzene szakos növendékei betűrendben - tanszaki információk

Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 1. - tananyag

Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 2. - tananyag

Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 3. - tananyag

Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 4. - tananyag

Josef Hammerl, Reiner Hammerl: Hegedűlakkok - könyv

Kapcsolat - tanszaki információk

Kiskalendárium - tananyag

Kodály Zoltán: A magyar népzene - A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos - népdalgyűjtemény

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében - könyv

Kossuth Lajos táborában - 48-as dalok - népdalgyűjtemény pdf

Lakatos Menyhért: Füstös képek - az első magyar cigány regény

Locsolóversek - segédanyag

Magyar népi énekiskola 1-4 - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel

Magyar népi építészet - könyv

Moldva - Klézse 2012 - fotók

Moldvai táncdallamok kottái - kotta pdf

Néprajz a szépirodalomban (Móricz Zsigmond: Barbárok, Tragédia; Móra Ferenc: Honti igricek) - novellák

Néprajzi dialektusok, nagytájak, kistájak - tananyag

Népzenetudomány - tananyag

Nevetős fejfák - könyv

Online használható és letölthető szakirodalom és adatbázisok az interneten - segédanyag

Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet - kivonat - tankönyv, népdalgyűjtemény kottákkal, hangfelvételekkel

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres - Fejér megyei népzene - könyv, népdalgyűjtemény pdf


Pesovár Ferenc: A magyar nép táncélete - szakkönyv, tanulmány pdf

Prof. Dr. Karl Fuhr: A hegedű akusztikai rejtélyei - könyv

RAJECZKY BENJÁMIN: HUNGARIAN FOLK MUSIC I.-III. - hanglemezkiadvány hangfelvételekkel, mellékletekkel

Seemayer Vilmos: MAGYAR NÉPZENEI GRAMOFONFELVÉTELEK 1932-1935 - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel

Szalay Olga: A jubiláló akadémiai népzenekutatás kiemelt sorozatai és az intézményes ötven év bibliográfiája (1953-2003)

Komplex szakmai vizsga 2014 - mintafeladatok

Szék, Magyarpalatka 2010 húsvét - fotók

Új Pátria 50 lemezes sorozat - CD ismertető, tartalom - fotók

Új Pátria 18 lemezes sorozat - CD ismertető, tartalom - fotók

Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák - népdalgyűjtemény pdf
Vissza a tananyagokhoz